banner
اخبارنشست تخصصی نقش تحقیق و توسعه در مدل های جدید کسب و کار در بنگاه های اقتصادی

نشست تخصصی نقش تحقیق و توسعه در مدل های جدید کسب و کار در بنگاه های اقتصادی

در راستای گسترش فعایت های علمی و ایجاد نوآوری ، ابتکار و دانش فنی در سطح واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی استان سمنان ، نشست تخصصی نقش تحقیق و توسعه در مدل های جدید کسب و کار در سالن اجتماعات پازوکی در محل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و در تاریخ 30 مهر 96 برگزار گردید.


بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت  از شرکت سامفر

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت سامفر

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم ، در سفر خود به استان سمنان در فروردین ماه سال 96 ، از شرکت سامفر بازدید کرد.