banner
واحد مدیریت کیفیت

 شرکت سامفر در حوزه تضمین کیفیت ، با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع ، سیستمی نظام مند و اثربخش در سازمان ایجاد نموده و با ساختاری مناسب و دقیق به منظور تهیه و توسعه طرحهای تجاری و استراتژیک ، تلاش خویش را معطوف به تعالی سازمان در ابعاد گوناگون نموده است و نیز با استقرار فرهنگ بهبود مستمر و بکارگیری روشها و ابزارهای آن در جهت کاهش انحرافات، کاهش ضایعات، افزایش کارایی فرآیندها و واحدها گام بر میدارد که در این راستا موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS16949 وISO9001 نیزشده است . همچنین در حوزه کنترل کیفیت، شرکت سامفر با در اختیار داشتن ابزارهای کنترلی دقیق و آزمایشگاه مجهز به طور کامل بر چرخه تولید محصولات، از لحظه ورود مواد اولیه تا تحویل آن نزد مشتری، از نظر انطباق تولید بر استاندارد ها و معیارهای مهندسی تعریف شده ، نظارت داشته و با بکارگیری موثر تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده حوزه کیفیت ، با رویکردی خلاقانه در قالب یک گروه هدفمند در جهت تامین نیازهای تصریحی وتلویحی مشتریان خود حرکت کرده و نیز با روحیه بهبود مستمر سعی بر ارتقا سطح کیفی محصولات خود دارد.