banner
واحد مهندسی و تحقیقات

  افزایش رقابت و انگیزه بقاء ، بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقـات و ایجاد نوآوری های تکنولوژیــک می باشد. توسعه و دستیابی به محصول جدید، ساخت و کشف دانش جدید پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه محصولات از اهداف این سازمان در واحد تحقیق و توسعه می باشد. در همین راستا و در جریان ایجاد یک خط تولید جدید در کارخانه ، این واحد با تکیه بر توان و دانش مهندسان جوان و با انگیزه ، وظیفه تکوین کلیه ادوات تولید نظیر ماشین آلات تولید، قالب ها، فیکسچرها و همچنین دستگاهها و ادوات تست آزمایشگاهی را بعهده دارد و پس از اتمام فرایند تولید نمونه اولیه و رسیدن قطعه به مرحله تولید انبوه ، کلیه امور مربوط به تولید انبوه محصول اعم از مسائل فنی، کیفی و کمی که منشاء تکنیکی داشته باشد و همچنین بهبود در فرآیندهای تولید و تغییرات مهندسی توسط این واحد انجام می گردد.