banner
مقالات


بهبود توان رقابتی با بكارگيري سيستم تولید ناب در خطوط تولید سنسورهای حرارتی

سيستم تولید ناب (Lean Production) نگرش جدیدی نسبت به تولید بوده و يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد، این رویکرد نخستین بار توسط ای جی تویودا و تایچی اوهنو مطرح گردید و در شرکت تویوتا مورد استفاده قرار گرفت .

کاهش هزینه های تولید با بكارگيري سيستم تولید ناب در خط تولید شمع خودرو

سيستم تولید ناب (Lean Production) نگرش جدیدی نسبت به تولید بوده و يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد، این رویکرد نخستین بار توسط ای جی تویودا و تایچی اوهنو مطرح گردید و در شرکت تویوتا مورد استفاده قرار گرفت .

بهبود توان رقابتي با بكارگيري سيتم هزينه يابي مبتني بر فعاليت

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC (Activity Based costing در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. هدف اصلي تحقيق حاضر » بهبود توان رقابتی شرکت سامفر با بکارگیری سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت « مي باشد ، با توجه به وجود مواردی از قبیل سهم سربار بالا ، پیچیدگی تولید ، تنوع تولید ، تنوع حجم تولید و پیچیدگی مواد اولیه در شرکت سامفر ، نتایج اجرای این تحقیق می تواند مورد توجه و استفاده مدیریت ارشد این سازمان قرار گرفته و باعث تقویت و افزایش توان رقابتی شرکت گردد ، جامعه اماری این تحقیق ، متشکل از 26 محصول شرکت سامفر می باشد.

بهبود شرایط کسب و کار بواسطه ی ایجاد بازار جدید و افزایش تعداد محصولات

امروزه کارآفرینی و نواوری یکی از ابزارهای مهم برای تولید شغل و رفع مشکل بیکاری تلقی شده و یکی از دغدغه های اصلی و اساسی بسیاری از مدیران در محیط کاری خود محسوب می شود .استفاده از ایده های جدید و نوآورانه در سازمانها می تواند منشاء تحولات عظیم ، بهبود شرایط کسب و کار و همچنین باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور گردد.

طراحی مجدد خطوط تولید سوییچهای فشار روغن با بكارگيري سيستم تولید ناب

سيستم تولید ناب (Lean Production) نگرش جدیدی نسبت به تولید بوده و يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد، این رویکرد نخستین بار توسط ای جی تویودا و تایچی اوهنو مطرح گردید و در شرکت تویوتا مورد استفاده قرار گرفت . هدف اصلي این تحقيق» طراحی مجدد خطوط تولید سوییچهای فشار روغن با بكارگيري سيستم تولید ناب « مي باشد ، با توجه به وجود زمینه های مساعد، برای اجرای این تحقیق در شرکت سامفر، این تحقیق مورد توجه خاص مدیریت ارشد این سازمان نیز قرار گرفته است . محقق در این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که با حذف اتلافها در خطوط تولید RD11,RD12,RD66,RD151 این شرکت صرفه جویی قابل توجهی بواسطه ی کاهش زمان فرایند ، کاهش موجودی بین ایستگاههای تولید و کاهش فضا و انرژی، در فرایند تولید این محصولات بدست می اید . این نتایج با درنظر گرفتن الزامات تولید ناب و طراحی مجدد فرایند تولید بدست امده است .